Cảm âm đàn nhị - kiếp đỏ đen (đình tĩnh)

Cảm âm đàn nhị - kiếp đỏ đen (đình tĩnh)

Cảm âm đàn nhị bài hát : kiếp đỏ đen của ca sĩ duy mạnh , do (đình tĩnh) dịch dả và biên soạn dành cho học tập trên cây đàn nhị

Hình ảnh cảm âm đàn nhị kiếp đỏ đen
Cảm âm đàn nhị : kIẾP ĐỎ ĐEN (dịch giả : đình tĩnh)

1) Giờ ta chẳng còn chi
Rề la la son la.
2) Mai trắng tay mà thôi
Son lá son fa son.
3) Đời bạc gian lắm phũ phàng
Fa rề fa son lá mì.
4) Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết
Rề la la son la . Son la rê2 đô2 rê2 .
5) Tay không trắng tay lại về không
Đô2 đô2 rế2 đô2 la la son la.
6) Đời phiêu liêu là thế
Rề la la son la..
7) Không biết đến ngày mai
Son lá son fa son.
8) Nên giờ đây mới trắng tay
Fa rề fa son lá mì.
9) Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy
Rề la la son la . Son la rê2 đô2 rê2 .
10) Thân xác hoang tàn không nhận ra
Rê2 mí2 rê2 đô2 đô2 la rê2.

ĐIỆP KHÚC

11) Ta mang bao tội lỗi, Nên thân ta giờ đây
Rê2 rê2 rê2 đồ2 rê2 . Đô2 đô2 đô2 là dô2 .
12) Kiếp sống không nhà không người thân 
Đô2 rế2 đô2 la la sòn la.
13) Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi
Rê2 rê2 rê2 đồ2 rê2 . La mi2 mi2 mi2 rê2 mi2.
14) Xin hẫu tránh xa kiếp đỏ đen
Mi2 fa2 mi2 rê2 rê2 đồ2 rê2.


 lưu ý một số kí hiệu đặc biệt dành cho đàn nhị ;
▶️ các nốt son và la có dấu gạch chân (_) chúng ta chơi ở nốt son và la dáy trong..
▶️đằng sau các nốt có dấu chấm thì ta ngân dài (rung) các nốt đó .
▶️Các nốt có kí hiệu số 2 hoặc 3 ở phía sau biểu thị nốt đó ở quãng 2 hoặc quãng 3 , để phán biệt với các nốt quãng 1 không có kí hiệu số ở sau.
1
Bạn cần hỗ trợ?